idr-259
Title: [originál] [překlad]
Metadatový formát NUŠL: Verze 1.0
Authors: Synková, Veronika; Frantíková, Bohdana; Římanová, Radka
Year: 2010
Language: cze
Publisher: Národní technická knihovna
Keyword(s): digitální knihovny; identifikační popis; metadata; metadatový formát; Národní úložiště šedé literatury; repozitář; věcný popis
English keyword(s): digital libraries; identification description; metadata; metadata format; National Repository of Grey Literature; repository; subject description
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Informative Documents > Methodics

 

 Record created 2012-02-21, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]