idr-265
Title: [originál] [překlad]
Pokyny pro zpracování záznamů v systému Invenio
Authors: Frantíková, Bohdana
Year: 2011
Language: cze
Publisher: Národní technická knihovna
Keyword(s): digitální knihovny; elektronické dokumenty; metadata; metadatové záznamy; Národní úložiště šedé literatury; repozitář; software; vkladatelé
English keyword(s): digital libraries; electronic sources; metadata; metadata records; National Repository of Grey Literature; repository; software; submitters
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Informative Documents > Methodics

 

 Record created 2012-02-21, last modified 2020-09-01


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download] (Aktualizace 2020)