idr-285
Title: [originál] [překlad]
Repozitáře šedé literatury
Authors: Pejšová, Petra; Vaska, Marcus; Schöpfel, Joachim; Fürstová, Iveta; Polčák, Radim; Mach, Jan; Frantíková, Bohdana; Karlach, Petr; Dolanský, Jindřich
Year: 2010
Language: cze, eng
Publisher: VeRBuM
ISBN: 978-80-904273-5-8, 978-80-904273-6-5
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): digitální knihovny; digitální repozitáře; kooperační systémy knihoven; metadata; mezinárodní spolupráce; mezinárodní standardizace a normalizace; národní programy a projekty; projekty; software; vysokoškolské práce; zpřístupňování dokumentů; zpřístupňování informací; šedá literatura
English keyword(s): academic theses; accessibility of documents; accessibility of information; cooperative library systems; digital archives; digital libraries; grey literature; international cooperation; international standardization; metadata; national programs and projects; projects; software
Note: Publikace vznikla v rámci řešení projektu Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace, který podpořilo Ministerstvo kultury České republiky v rámci programových projektů
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Author works > Monographs

 

 Record created 2012-03-02, last modified 2023-06-20


Plný text:
Download fulltextPDF [Download] (česká verze)
Download fulltextPDF [Download] (English version)