idr-403
Title: [originál] [překlad]
OpenGrey = nová OpenSIGLE
Authors: Pejšová, Petra
Year: 2012
Language: cze, eng
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): digitální knihovny; elektronické dokumenty; mezinárodní agregátor; mezinárodní spolupráce; NUŠL; Národní úložiště šedé literatury; OpenGrey; OpenSIGLE; projekty; šedá literatura
English keyword(s): digital libraries; electronic sources; grey literature; international aggregator; international cooperation; National repository of grey literature; NRGL; OpenGrey; OpenSIGLE; projects
Conference/Event: INFORUM 2012, 18. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha (CZ), 2012-05-22 / 2012-05-24
Host item entry: INFORUM 2012, ISSN 1801–2213
Location: http://www.inforum.cz/cs/sbornik
Note: Příspěvek byl prezentován na konferenci INFORUM 2012 23. května 2012 v sekci Přístup k informacím: Otevřeno a byl publikován v konferenčním sborníku: http://www.inforum.cz/sbornik/2012/50
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2012-05-29, last modified 2023-06-09


Plný text:
idr-403_1 - Download fulltextPDF [Download]
Prezentace:
idr-403_2 - Download fulltextPDF [Download]
idr-403_3 - Download fulltextPDF [Download]