idr-444
Název: [originál] [překlad]
Konference European Library Automation Group (ELAG), Palma, 2012
Autoři: Busch, Kristýna; Janíček, Milan
Rok: 2012
Jazyk: cze
Abstrakt: Konference ELAG je zaměřena na aplikaci informačních technologií v knihovnách a jiných informačních institucích. Cílem setkání je výměna zkušeností a nových myšlenek, které se dotýkají konkrétních témat automatizace a aplikace nových trendů v knihovnách. Účelem cesty Martina Svobody byla účast na setkání organizačního výboru ELAG a moderování části konference. Kristýna Busch prezentovala Polytematický strukturovaný heslář a jeho aplikaci při indexaci vědeckovýzkumné činnosti na Univerzitě Pardubice. Cílem prezentace bylo také pozvání na konferenci Big Clean, která se bude konat 3. Listopadu 2012 v Národní technické knihovně.
Klíčová slova: automatizace knihoven; ELAG; knihovnickoinformační systémy automatizované; konference
Anglická klíčová slova: automated library and information systems; conference; ELAG; library automation; scientific meetings
Konference/Akce: European Librarian Automation Group Conference 2012, Palma (ES), 2012-05-15 / 2015-05-18
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2012-07-17, naposledy upraven 2020-07-16.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.
Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]