idr-444
Title: [originál] [překlad]
Konference European Library Automation Group (ELAG), Palma, 2012
Authors: Busch, Kristýna; Janíček, Milan
Year: 2012
Language: cze
Abstract: Konference ELAG je zaměřena na aplikaci informačních technologií v knihovnách a jiných informačních institucích. Cílem setkání je výměna zkušeností a nových myšlenek, které se dotýkají konkrétních témat automatizace a aplikace nových trendů v knihovnách. Účelem cesty Martina Svobody byla účast na setkání organizačního výboru ELAG a moderování části konference. Kristýna Busch prezentovala Polytematický strukturovaný heslář a jeho aplikaci při indexaci vědeckovýzkumné činnosti na Univerzitě Pardubice. Cílem prezentace bylo také pozvání na konferenci Big Clean, která se bude konat 3. Listopadu 2012 v Národní technické knihovně.
Keyword(s): automatizace knihoven; ELAG; knihovnickoinformační systémy automatizované; konference
English keyword(s): automated library and information systems; conference; ELAG; library automation; scientific meetings
Conference/Event: European Librarian Automation Group Conference 2012, Palma (ES), 2012-05-15 / 2015-05-18
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-07-17, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]