idr-529
Title: [originál] [překlad]
Repozitáře v paměťových institucích: ano či ne?
Authors: Simandlová, Tereza; Frantíková, Bohdana
Year: 2012
Language: cze
Abstract: Příspěvek shrne problematiku budování institucionálních repozitářů, jejich význam pro paměťové instituce a poukáže na možné problémy, které s budováním souvisí. Repozitáře slouží především jako místa dlouhodobé archivace a zpřístupnění digitálních dokumentů, tedy i digitálního kulturního dědictví, nikoliv pouze krátkodobých či rychle zastarávajících informací. Vzhledem k proměně povahy nově vznikajících dokumentů v současné době je tedy žádoucí, aby se vznikem takovýchto digitálních archivů paměťové instituce začaly zabývat.
Keyword(s): archiv; digitální repozitář; elektronické dokumenty; elektronické informační zdroje; knihovna; muzeum ; publikační činnost; šedá literatura
English keyword(s): archive; digital repository; electronic documents; electronic sources; grey literature; library; museum; publication activity
Conference/Event: 13. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2012, Praha (CZ), 2012-11-28 / 2012-11-29
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > Institutional digital repository of NTK
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2012-11-28, last modified 2020-07-11


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]