idr-531
Název: European Summer School for Scientometrics (ESSS)
Autoři: Pavelová, Alena
Rok: 2012
Jazyk: cze
Abstrakt: Konference ESSS nabízí základní vzdělávání týkající se hlavních aspektů kvantitativní analýzy vědy a techniky. Je to jakýsi vstupní kurz do této problematiky. Určena je zejména pro politiky, vědce, hodnotitele kvality výzkumu, informační pracovníky a knihovníky. ESSS se skládá z přípravného kurzu a konference. Naše účast na této akci byla klíčová pro úkol PHÚ E.2 Vytváření analytických výstupů výkonů české vědy z citačních databází ve fondu NTK pro MŠMT. Zřizovatelem jsme byli pověřeni účastí na projektu Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací. K tomu je potřeba proškolit pověřené zaměstnance v nejnovějších poznatcích oboru scientometrie, což bylo očekávaným cíle cesty.
Klíčová slova: bibliometrie; hodnocení; hodnocení vědy; letní školy; scientometrie
Anglická klíčová slova: bibliometrics; evaluation; scientific evaluation; scientometrie; summer schools
Konference/Akce: European Summer School for Scientometrics (ESSS), Leuven (BE), 2012-07-01 / 2012-07-07
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Hodnocení vědy
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2012-12-07, naposledy upraven 2020-07-11.


Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]