idr-531
Title: European Summer School for Scientometrics (ESSS)
Authors: Pavelová, Alena
Year: 2012
Language: cze
Abstract: Konference ESSS nabízí základní vzdělávání týkající se hlavních aspektů kvantitativní analýzy vědy a techniky. Je to jakýsi vstupní kurz do této problematiky. Určena je zejména pro politiky, vědce, hodnotitele kvality výzkumu, informační pracovníky a knihovníky. ESSS se skládá z přípravného kurzu a konference. Naše účast na této akci byla klíčová pro úkol PHÚ E.2 Vytváření analytických výstupů výkonů české vědy z citačních databází ve fondu NTK pro MŠMT. Zřizovatelem jsme byli pověřeni účastí na projektu Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací. K tomu je potřeba proškolit pověřené zaměstnance v nejnovějších poznatcích oboru scientometrie, což bylo očekávaným cíle cesty.
Keyword(s): bibliometrie; hodnocení; hodnocení vědy; letní školy; scientometrie
English keyword(s): bibliometrics; evaluation; scientific evaluation; scientometrie; summer schools
Conference/Event: European Summer School for Scientometrics (ESSS), Leuven (BE), 2012-07-01 / 2012-07-07
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > Research evaluation
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2012-12-07, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]