idr-554
Title: [originál] [překlad]
Shibboleth v praxi
Authors: Janíček, Milan
Year: 2010
Language: cze
Keyword(s): eduID.cz; elektronické zdroje; Národní technická knihovna; seminář; Shibboleth; vzdálený přístup
English keyword(s): eduID.cz; electronic sources; National Technical Library; remote access; seminar; Shibboleth
Host item entry: Ikaros : elektronický časopis o informační společnosti, ISSN 1212-5075, Roč. 14, č. 12 (2010)
Location: http://ikaros.cz/node/13567
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Electronic Resources
Author works > Scholarly Articles

 

 Record created 2013-01-11, last modified 2018-07-30
No fulltext