idr-555
Title: Fourteenth International Conference on Grey Literature: Tracking Innovation through Grey Literature
Authors: Pejšová, Petra; Vyčítalová, Hana
Year: 2012
Language: cze
Abstract: Účelem zahraniční služební cesty byla účast PhDr. Petry Pejšové a Mgr. Hany Vyčítalové na dvoudenní konferenci „Fourteenth International Conference on Grey Literature“ v Římě. Konference se koná každý rok a zaměřuje se na problematiku šedé literatury. Na konferenci byl prezentován poster s názvem „Grey Literature Partnership Network in the Czech Republic“. V průběhu zahraniční cesty došlo také k pracovnímu setkání obou účastnic z NTK se členy skupiny EuroCRIS – Anne Assersson z univerzity v Bergenu v Norsku a Keith Jeffery, STFC-Rutherford Appleton Laboratory ve Velké Británii. Byly prodiskutovány možnosti využití formátu CERIF pro vznik databáze českých vědců a výzkumníků.
Keyword(s): CERIF; digitální knihovny; digitální repozitář; konference; mezinárodní konference; mezinárodní spolupráce; Národní úložiště šedé literatury; partnerská síť; šedá literatura
English keyword(s): CERIF; conference; digital libraries; digital repository; grey literature; international conference; international cooperation; National Repository of Grey Literature; partnership network
Conference/Event: Fourteenth International Conference on Grey Literature (GL14), Řím (IT), 2012-11-29 / 2012-11-30
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2013-01-16, last modified 2023-04-06


Documents are available only to NTK employees.