idr-556
Title: [originál] [překlad]
Konference The Library, Book, Information and the Internet 2012
Authors: Kamrádková, Kateřina
Year: 2012
Language: cze
Abstract: Zahraniční cesta do polského Lublinu ve dnech 8. – 11. října 2012 byla realizována v rámci projektu eBooks on Demand. Kateřina Kamrádková na mezinárodní konferenci The Library, Book, Information and the Internet 2012 přednesla příspěvek „Give old books new life! Possibilities of joining a European Library Network and fund raising for digitization“, který byl prvním představením projektu a služby EOD v Polsku. Následně konzultovala možnosti spolupráce s některými knihovnami v Polsku. Informace o EOD byly šířeny pomocí letáků, záložek, na sociální síti Facebook a při osobním jednání s účastníky konference na Institutu knihovnictví a informační vědy Univerzity Marie Curie-Skłodowské.
Keyword(s): digitalizace informačních zdrojů; elektronické knihy; Elektronické knihy na objednávku; EOD; historický fond; konference; Národní technická knihovna; Polsko; projekty
English keyword(s): conference; digitization of information resources; E-Books on Demand; electronic books; EOD; historical books collection; National Technical Library; Poland; projects
Conference/Event: The Library, Book, Information and the Internet Conference, Lublin (PL), 2012-10-09 / 2012-10-10
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > eBooks on Demand
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > Rare Books and Special Collections
Reports > Business reports

 

 Record created 2013-01-16, last modified 2023-04-06


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]