idr-688
Title: [originál] [překlad]
Právní odpovědnost provozovatele repozitáře šedé literatury
Authors: Koščík, Michal
Year: 2013
Language: cze, eng
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): civilní odpovědnost; ochrana osobnosti; ochrana osobních údajů; právní odpovědnost; právo duševního vlastnictví; repozitáře; správní odpovědnost; trestní odpovědnost
English keyword(s): administrative liability; civil liability; criminal liability; intellectual property law; legal liability ; protection of personality; repository
Conference/Event: Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2013, Praha (CZ), 2013-10-23
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2013-11-19, last modified 2023-03-20


Plný text:
idr-688_3 - Download fulltextPDF [Download]
Videozáznam:
Koscik - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-688_1 - Download fulltextPDF [Download]
idr-688_2 - Download fulltextPDF [Download]