idr-702
Title: [originál] [překlad]
Cestovní zpráva - Kreativní techniky informačního vzdělávání: pracovní seminář pro knihovníky vysokých škol
Authors: Janík, Marek
Year: 2013
Language: cze
Abstract: Členové Odborné komise IVIG při Asociaci knihoven vysokých škol České republiky ve spolupráci s Univerzitní knihovnou Univerzity Pardubice pořádali dne 21. 11. 2013 v rámci svých aktivit pracovní seminář pro knihovníky vysokých škol, pod názvem „Kreativní techniky informačního vzdělávání“. Program byl zaměřen zejména na seznámení se s jednotlivými technikami a jejich aktivním procvičování. Účastníci workshopu tak získali přehled o tom, jakým způsobem a kterou metodu použít ve vyučovacích hodinách či kurzech informačního vzdělávání, které sami pořádají nebo také k osobnímu prospěchu mimo pracovní pole. Účast na semináři byla zpoplatněna pro nečleny AKVŠ částkou 100 Kč. Nabyté zkušenosti budou využity ve vzdělávacích projektech NTK.
Keyword(s): informační vzdělávání; kreativní techniky; myšlenkové mapy; teorie kreativity; tvořivost; tvořivé myšlení
English keyword(s): creative methods; creative thinking; creativity; mind maps; theory of creativity
Conference/Event: Kreativní techniky informačního vzdělávání: pracovní seminář pro knihovníky vysokých škol, Pardubice (CZ) , 2013-11-21
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Information literacy
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2013-12-16, last modified 2023-08-10


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]