idr-721
Title: [originál] [překlad]
Volně přístupný fond Národní technické knihovny v praxi
Authors: Kistanová, Marta
Year: 2010
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): aplikace klasifikačních systémů; automatická klasifikace; indexace; klasifikace; Kongresová knihovna; Národní technická knihovna; odborné knihovny; organizace informačních fondů; stavění dokumentů; stavění knihovního fondu; volný výběr; volně přístupný fond; věcný popis
English keyword(s): aplication of classification systems; automatic classification; classification; documents arrangement; indexing; information files organisation; Library of Congress; National Technical Library; open access area; open shelves; shelving; special library; subject description
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Subject control
Projects and activities > NTK building
Projects and activities > Library services and collections
Academic theses (ETDs) > Master’s thesis

 

 Record created 2014-02-19, last modified 2020-11-06


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]