idr-79
Title: CERN Workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI7)
Authors: Simandlová, Tereza
Year: 2011
Language: cze
Keyword(s): knihovnictví; otevřená věda; otevřený přístup; výzkum; vědecká komunikace; vědecké informace; workshop
English keyword(s): librarianship; Open Access; Open Science; research; scientific communication; scientific information; workshop
Note: CERN Workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI7), University of Geneva, Ženeva, Švýcarsko - 22.06.2011 – 24.06.2011
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Open Access
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2011-08-12, last modified 2023-04-06


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]