idr-805
Title: [originál] [překlad]
Ochrana soukromí a anonymizace osobních údajů u repozitářů šedé literatury
Authors: Koščík, Michal
Year: 2014
Language: cze, eng
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): Google; ochrana dat; právo být zapomenut; soudní rozhodnutí; šedá literatura
English keyword(s): data protection; grey literature; judicial decision; right to be forgotten
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2014, Praha (CZ), 2014-10-22
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2014-10-24, last modified 2023-03-20


Plný text:
idr-805_4 - Download fulltextPDF [Download]
Videozáznam:
idr-805_3 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-805_1 - Download fulltextPDF [Download] (česká verze)
idr-805_2 - Download fulltextPDF [Download] (English version)