idr-822
Název: [originál] [překlad]
Evaluace Konference o šedé literatuře a repozitářích 2014
Autoři: Vyčítalová, Hana; Charvátová, Michaela
Rok: 2014
Jazyk: cze
Abstrakt: Národní technická knihovna (NTK) uspořádala 7. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích. Prostřednictvím této akce je zajištěna českému publiku prezentace informací a aktualit o šedé literatuře v ČR i v zahraničí a příbuzných tématech. Konference se uskutečnila 22. října 2014 v Ballingově sále v Národní technické knihovně v Praze. K získání informací o názorech a spokojenosti účastníků konference vyl opět použit evaluační dotazník (viz. Příloha č. 2). Výsledky z dotazníků byly využity ke zhodnocení této akce a ke zlepšení přípravy, organizace a obsahové náplně příštího ročníku konference.
Klíčová slova: autorské právo; digitální knihovny; hodnocení; NUŠL; Národní úložiště šedé literatury; přidružené publikace; volné licence; výzkumná data; vědecká setkání; šedá literatura
Anglická klíčová slova: copyright; digital libraries; enhanced publications; evaluation; grey literature; National Repository of Grey Literature; NRGL; public licences; research data; scientific meetings
Konference/Akce: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2014, Praha (CZ), 2014-10-22
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Národní úložiště šedé literatury
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu

 

 Záznam vytvořen dne 2014-11-10, naposledy upraven 2023-03-20.


Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]