idr-846
Title: [originál] [překlad]
35. konference IATUL (The International Association of University Libraries)
Authors: Dvořáková, Drahomíra
Year: 2014
Language: cze
Abstract: Ve dnech 2. - 5. 6. 2014 v Helsinkách (Finsko) proběhla 35. výroční konference asociace IATUL (The International Association of University Libraries). Pořadatelem konference byla Aalto University. Za Národní technickou knihovnu se zúčastnila Mgr. Drahomíra Dvořáková. Téma letošní konference bylo zvolené s podtitulem “Measures for Success: Library Resources and Effectiveness under Scrutiny”. Klíčovými pojmy byly přidaná hodnota a měření efektivity vynaložených prostředků (ROI), související v obecné rovině s následujícími prezentovanými tématy: Scientometrie; Marketing; Organizace knihovny a redesign; Knihovna jako prostor; Informační zdroje uvnitř knihovny; Externí informační zdroje a Kompetence a znalosti knihovníků. Mezi klíčové přednášející patřili Carol Tenopir (Měření akademických služeb), Rafael Ball (Bibliometrie), Tom Cochrane (Open Access) a Mikko Hyppönen (Informační bezpečnost). Konference byla velmi přínosná již s ohledem na její úzké zaměření, setkání se zástupci univerzitních knihoven z celého světa a množství příležitostí diskutovat nad aktuálními tématy.
Keyword(s): informační služby; marketing; The International Association of University Libraries; vysokoškolské knihovny; vědecká setkání
English keyword(s): academic libraries; information services; marketing; scientific meetings; The International Association of University Libraries
Conference/Event: 35. konference IATUL, Helsinki (FI), 2014-06-02 / 2014-06-05
Note: Prezentace z Knihovnického informačního pondělku, věnovaného stejné konferenci je k dispozici na adrese: http://repozitar.techlib.cz/record/873
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2014-11-21, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]