idr-899
Title: [originál] [překlad]
Citace a citační SW : úvod do citování
Authors: Krčál, Martin
Year: 2015
Language: cze
Abstract: Prezentace pokrývá základní terminologii problematiky, důvody citování, plagiátorství, citační styly, normu ČSN ISO 690 a citační software.
Keyword(s): bibliografie; citace; informační gramotnost; informační prameny; reference
English keyword(s): bibliography; citations; information literacy; information sources; reference
Conference/Event: Citujte s NTK, Praha (CZ), 2015-04-14
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Information literacy
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2015-04-15, last modified 2023-06-20


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]