idr-902
Title: [originál] [překlad]
Národní úložiště šedé literatury
Authors: Pejšová, Petra; Vyčítalová, Hana
Year: 2015
Language: cze
Abstract: Prezentace k přednášce pronesené v bloku "Co se děje v oblasti digitálních repozitářů a OA" v rámci konference Otevřené repozitáře 2015.
Keyword(s): digitální knihovny; vědecká komunikace; šedá literatura
English keyword(s): digital libraries; grey literature; science communication
Conference/Event: Otevřené repozitáře, Brno (CZ), 2015-05-13
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2015-05-15, last modified 2020-07-11


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]