idr-931
Title: [originál] [překlad]
INIS: Repozitář šedé literatury z oblasti jaderné energie
Authors: Savić, Dobrica
Year: 2015
Language: cze, eng
Abstract: [cze] [eng]

Keyword(s): elektronické zdroje; INIS; jaderná fyzika; jaderná paliva; Mezinárodní agentura pro atomovou energii; oborové informační systémy; šedá literatura
English keyword(s): branch information systems; electronic sources; grey literature; INIS; International Atomic Energy Agency; nuclear fuels; nuclear physics
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2015, Praha (CZ), 2015-10-21
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2015-10-23, last modified 2020-07-11


Plný text:
idr-391_3 - Download fulltextPDF [Download] (Text příspěvku, Conference paper)
Videozáznam:
idr-391_4 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-931_1 - Download fulltextPDF [Download] (česká verze prezentace)
idr-931_2 - Download fulltextPDF [Download] (English version of presentation)