idr-949
Title: [originál] [překlad]
Frankfurtský knižní veletrh 2015
Authors: Marhoulová, Jitka; Motejlková, Anna
Year: 2015
Language: cze
Abstract: Díky návštěvě Frankfurtského knižního veletrhu získaly účastnice velmi dobrý přehled o světovém knižním trhu a současných trendech v knižním průmyslu. Dále bylo na základě prohlídky stánků jednotlivých vydavatelů potvrzeno, že NTK v současné době spolupracuje s převážnou většinou předních světových vydavatelů odborné literatury v oblasti techniky a přírodních věd. V průběhu veletrhu byly též projednány možnosti dalšího nákupu tištěných i elektronických informačních zdrojů pro rok 2016.
Keyword(s): akvizice; knihovní fondy; veletrhy
English keyword(s): acquisition; fairs; library collections
Conference/Event: Frankfurter Buchmesse 2015, Frankfurt nad Mohanem (DE), 2015-10-14 / 2015-10-18
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > Library services and collections
Reports > Business reports

 

 Record created 2015-11-06, last modified 2022-12-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]