idr-964
Title: [originál] [překlad]
Šedá literatura: case study v ČR
Authors: Pejšová, Petra
Year: 2015
Language: cze
Abstract: Popis způsobu shromažďování a zpřístupňování šedé literatury v České republice. Uvádí příklady a zkušenosti s budováním Národního úložiště šedé literatury. Zhodnocení výchozího a současného stavu s přihlédnutím k vnějším okolnostem.
Keyword(s): digitální knihovny; NUŠL; Národní úložiště šedé literatury; šedá literatura
English keyword(s): digital libraries; grey literature; National repository of grey literature; NRGL
Conference/Event: Digitálna knižnica 2015, Jasná pod Chopkom (SK), 2015-11-08 / 2015-11-11
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2015-11-13, last modified 2023-03-20


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]