idr-972
Title: [originál] [překlad]
Nové trendy v meziknihovních výpůjčních službách
Authors: Skenderija, Sasha
Year: 2015
Language: cze
Keyword(s): knihovny; meziknihovní výpůjční služby; Virtuální polytechnická knihovna
English keyword(s): interlibrary circulation services; libraries; Virtual Polytechnic Library
Conference/Event: Nové trendy v meziknihovních výpůjčních službách (MVS), nové funkce Virtuální polytechnické knihovny (VPK) a novinky Centrálního portálu knihoven (CPK) , Praha (CZ), 2015-11-24
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > Virtual Polytechnic Library
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2015-11-25, last modified 2023-06-20


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]