idr-974
Title: 17th International Conference on Grey Literature
Authors: Pejšová, Petra; Vyčítalová, Hana
Year: 2015
Language: cze
Keyword(s): vědecká setkání; šedá literatura
English keyword(s): grey literature; scientific meetings
Conference/Event: 17th International Conference on Grey Literature, Amsterdam (NL),
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2015-12-08, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]