idr-983
Title: [originál] [překlad]
Komunikační strategie NTK 2016–2019
Authors: Šindelář, Milan
Year: 2015
Language: cze
Keyword(s): marketing; organizační struktura podniku; vysokoškolské areály
English keyword(s): marketing; organizational structure of enterprise; university campuses
Conference/Event: EFI 2015, Praha (CZ), 2015-11-20
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Effective information services of NTK
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2015-12-09, last modified 2020-07-11


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]