idr-993
Title: Conference on Grey Literature and Repositories: Proceedings 2015
Authors: Národní technická knihovna
Year: 2015
Language: eng
Publisher: Národní technická knihovna
ISSN: 2336-5021
Keyword(s): digitální knihovny; otevřený přístup; vědecká komunikace; šedá literatura
English keyword(s): digital libraries; grey literature; open access; scholarly communication
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2015, Praha (CZ), 2015-10-21
Location: http://nrgl.techlib.cz/index.php/Proceedings
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Proceedings

 

 Record created 2015-12-18, last modified 2023-06-20


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]