Osoba:
Horová, Iva

Načítá se...
Profilový obrázek
Emailová adresa
Datum narození
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Název pracovní pozice
Příjmení
Horová
Křestní jméno
Iva
ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-0883-6737
Jméno

Výsledky vyhledávání

Nyní se zobrazuje 1 - 10 z 20
 • PublikaceOtevřený přístup
  Konference EFI 2017: Panel 2: Technické, provozní a administrativní aspekty
  (Národní technická knihovna, 2017-11-29) Řehák, Tomáš; Profant, Ondřej; Kocourek, Pavel; Svoboda, Martin; Horová, Iva; Pokorný, Jan; Koch, Ondřej
 • PublikaceOtevřený přístup
  Nová koncepce vzdělávání v NTK
  (2016) Horová, Iva
  Prezentace krátce seznamuje s novými zásadami a směry vzdělávání v NTK, jak pro interní zaměstnance, tak pro odbornou veřejnost.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - INFOS 2017: 39. medzinárodné informatické sympózium
  (2017) Horová, Iva
  Konference INOFS přinesla jako obvykle širokou škálu problémů a témat, které se aktuálně na Slovensku, ale nejen zde, řeší. Je to příležitost ke konfrontaci a ověřování si názorů a získávání dalších zkušeností a rozhledu v oboru.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Stav péče o zvukové kulturní dědictví v ČR
  (2020) Horová, Iva
 • PublikaceOtevřený přístup
  Věnujeme zvukovým nahrávkám v ČR potřebnou péči?
  (2019) Horová, Iva; Novotná, Helena
  Současná situace v oblasti péče o zvukové nahrávky v ČR. Srovnání se stavem v zahraničí. Zvukové dokumenty v projektech VISK. K otázkám průzkumů a popisu zvukových dokumentů v paměťových institucích. Aktuální velké projekty: Virtuální národní fonotéka a Nový fonograf.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Virtuální národní fonotéka - podpora spolupráce
  (2019-06-19) Malinová, Iva; Horová, Iva
  Od loňského roku má Národní technická knihovna v Praze ve své správě unikátní databázi záznamů zvukových nosičů uložených v českých institucích - Virtuální národní fonotéku. Tato databáze a portál sdružuje na jednom místě záznamy z institucí různého typu - knihovny, komerční vydavatelství (nejvýznamnější je spolupráce s vydavatelstvím Supraphon), Český rozhlas, Česká televize i soukromí sběratelé. Uživatelé portálu mohou zjistit, která instituce vlastní požadovanou nahrávku, a následně stojí na křižovatce s několika směry: mohou do instituce zajít a nahrávku si poslechnout či půjčit, mohou si díky odkazu poslechnout ukázku nahrávky, mohou si nahrávku zakoupit na e-shopu vydavatele či si mohou zobrazit digitalizovanou verzi dané nahrávky. Portál v současnosti obsahuje asi 500 tis. metadatových záznamů od 24 dodavatelů. Díky navázané spolupráci můžeme realizovat také další návazné projekty. Ve spolupráci s vydavatelstvím Supraphon jsme připravili pro uživatele naší knihovny novou službu - mohou na přístupových bodech v budově NTK poslouchat nahrávky z produkce Supraphonu na svých mobilních zařízeních. Našimi cíli pro nejbližší 2 roky je zejména navázat spolupráci s dalšími dodavateli záznamů do VNF a připravit novou verzi portálu tak, aby splňoval kritéria moderní a bezpečné databáze. Vzhledem ke společné historii našich dvou zemí uvítáme také spolupráci od slovenských knihoven a dalších partnerů v oblasti zvukových dokumentů.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Virtuální národní fonotéka jako sektorový agregátor eCulture
  (2015) Horová, Iva; Šír, Filip; Žabička, Petr
  Portál VNF představuje nový elektronický informační zdroj s unikátním obsahem. Shromažďuje informace o zvukovém dědictví - o existenci, lokaci a podobě zvukových dokumentů na území ČR. MZK na jeho realizaci spolupracuje s jednotlivými institucemi, které tento typ dokumentů uchovávají ve svých fondech a přebírá do VNF jejich metadatové záznamy. Nejde však jen o agregaci metadatových záznamů, ale také o připojování odkazů na již digitalizované dokumenty v zapojených institucích. VNF tak slouží jako komplexní nástroj pro odbornou i laickou veřejnost. Má ambice stát se dále agregátorem pro oblast zvukových záznamů, který bude moci sloužit i ke koordinaci akviziční činnosti zapojených institucí nebo sloužit ke sdílené katalogizaci.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Národní fonotéka ČR
  (2015-03-12) Horová, Iva
  Příspěvek seznamuje s historií zvuku a snah o vytvoření české národní fonotéky. Popisuje současnou situaci v oblasti péče o tento druh kulturního dědictví, které je v ČR oproti světu zaostalé a nedostatečné. Představuje portál VNF a jeho funkce.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Situace a záměry v oblasti péče o zvukové dokumenty v paměťových institucích ČR
  (2016-11-08) Horová, Iva; Šír, Filip
  Příspěvek poukazuje na neutěšenou situaci v oblasti péče o zvukové kulturní dědictví v ČR. V oficiálních státních dokumentech se toto téma sice nově objevilo, avšak v praxi nedošlo k potřebným změnám. Některé kroky vykonala Moravská zemská knihovna, ale stále postrádáme systematickou podporu a hlavně vytvoření metodického centra. Stále více tak ztrácíme čas, nosiše fyzicky degradují a hrozí definitivní ztráta jejich obsahu. Prezentovaný model zachycuje celou šíři problémů k řešení a aktéry, které je nutno zapojit.