Publikace:
Přidružené publikace v České republice

UPOZORNĚNÍ: Pokud video nejde přehrát, přihlašte se jednotným přihlášením NTK do repozitáře. Poté klikněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor, který chcete přehrát a zvolte "Uložit odkaz jako" a soubor uložte.

Datum
2013
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Cílem příspěvku je představit termín „přidružené publikace“ (anglicky enhanced publications) českému publiku. Přidružené publikace jsou novým typem vědeckého publikování. Jedná se o zvláštní dodatečné materiály propojené s elektronickými publikacemi, jako jsou výzkumná data, modely, algoritmy, obrázky, metadata, post-publikovaná data (např. komentáře) a další. Součástí příspěvku bude prezentace průzkumu stavu přidružených publikací v České republice.


The main goal of this paper is to introduce the term "enhanced publications” to Czech audience. Enhanced publications are a new type of scientific publication. This is a special additional materials related to electronic publications, such as research data, models, algorithms, images, metadata, post-published data (eg comments) and more. As a part of the paper will be presented survey about the state of these publications in the Czech Republic.

Popis
Klíčová slova
přidružené publikace, výzkumná data, výzkumné publikace, výzkumné instituce, Enhanced Publications, Research data, Research Institutions, Research Publications
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2013
Datum a místo konání
2013-10-23
Praha (CZ)