Publikace:
Web of Science & Scopus: Use Citation Databases to Foster Your Research

Datum
2020-01-16
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Prezentace přednášky z kurzu Scientific Writing and Publication zaměřená na bibliografické databáze Scopus a Web of Science.


Presentation from the course Scientific Writing and Publication focused on bibliographic databases Scopus and Web of Science.

Popis
Klíčová slova
akademické psaní, Scopus, Web of Science, citační databáze, academic writing, Scopus, Web of Science, citation database
Citace