Publikace:
Legislativní rámec: služby NTK

Datum
2013-01-22
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

V rámci seminářů i e-learningového kurzu budou vysvětleny legislativní souvislosti, podklady a odkazy především v oblastech, které upravuje knihovní řád. Velmi stručně bude popsána právní úprava činností knihovny, které knihovní řád pouze naznačuje (svobodný přístup k informacím a žádosti o informace) nebo nezmiňuje, ale knihovně povinnosti vyplývají ze zákona (datové schránky). Kromě vymezení pomocí právních předpisů bude problematika přiblížena s využitím judikatury.

Popis
Klíčová slova
EFI, Efektivní informační služby NTK, právní rámec, autorský zákon, knihovní řád, zákon o ochraně osobních údajů, knihovní zákon, školení, EFI, Effective information services of NTL, legal framework, Copyright Act, library rule, The Czech Act on Personal Data Protection, Library Act, training
Citace