Publikace:
Pilotování “Data Stewardship” kurzu pro doktorandy

Datum
2024-01-04
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Kurz je zaměřen na úsek institucionální agendy, která se zabývá problematikou přenositelných dovedností v rámci doktorského vzdělávání. Cílem přednášek v rámci kurzu je předat účastníkům zejména z vysokoškolských institucí zkušenosti z pilotování kurzu “DocEnhance Data Stewardship" zaměřeného na správu výzkumných dat do kurikula doktorského studia na VŠCHT Praha a PřF UK. Kurz "DocEnhance Datastewardship” je přizpůsoben především potřebám začínajících doktorandů a kombinuje teoretický obsah s praktickým cvičením a možnou mezisektorovou spoluprací. Doktorandy provede všemi kroky správy výzkumných dat, od hledání relevantních dat až po publikaci datasetu. Jedná se o velice praktický kurz pro zlepšení povědomí o Open Science, FAIR, RDM a tím podporuje zlepšení integrity výzkumu již na začátku vědecké kariéry.

Popis
Klíčová slova
Citace