Publikace:
Open Access: Snaha NTK o naplňování Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím na léta 1917-2020

Datum
2020
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
otevřený přístup, akční plán, Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím, IS VaVaI, open access, action plan, National Strategy for Open Access to Scientific Information, IS VaVaI
Citace