Publikace:
User Interface of the National Repository of Grey Literature

Datum
2010
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní uložiště šedé literatury, digitální repozitář, National repository of grey literature, user interface, digital repository
Citace