Publikace:
Získej

Datum
2023-09-22
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Získej, meziknihovní výpůjční služby, dodávání dokumentů, Centrální portál knihoven, Získej, interlibrary loan service, document delivery, The Central Portal of Libraries
Citace