Publikace:
System of Grey Literature in the Czech Republic

Datum
2009
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní uložiště šedé literatury, Národní technická knihovna, digitální repozitář, National repository of grey literature, digital repository
Citace