Publikace:
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Datum
2019-10-09
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
meziknihovní výpůjčka, služby dodávání dokumentů, interlibrary loan, document delivery services
Citace