Publikace:
Osiřelá díla a díla na trhu nedostupná po novele autorského zákona

UPOZORNĚNÍ: Pokud video nejde přehrát, přihlašte se jednotným přihlášením NTK do repozitáře. Poté klikněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor, který chcete přehrát a zvolte "Uložit odkaz jako" a soubor uložte.

Datum
2017
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Navrhovaný příspěvek se zaměří na změny, které přinesla poslední velká novela autorského zákona (zákon č. 102/2017 Sb.) pro paměťové instituce. Specifi cky se pak zaměří na problematiku děl osiřelých a děl nedostupných na trhu. Příspěvek provede základní analýzu přijaté úpravy, představí její limity a dopady na knihovnickou praxi. Pozornost bude věnována i připravovaným změnám v této oblasti v právních aktech Evropské unie, zejména pak návrhu Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.


The proposed contribution will focus on the changes brought by the last major amendment to the Czech Copyright Act (Act No. 102/2017 Coll.) for the GLAM sector. Specifi cally, it will focus on the issue of orphan works and out-of-commerce works. This contribution shall undertake a basic analysis of the new legal regulation, present its limits and its impact on the practice. Attention will be also paid to the forthcoming changes in this area in the legal acts of the European Union, in particular the proposal for a Directive on copyright in the digital single market.

Popis
Klíčová slova
osiřelá díla, díla na trhu nedostupná, paměťové a vzdělávací instituce, rozšířené kolektivní licence, orphan works, out-of-commerce works, memory and educational institutions, extended collective licensing
Citace