Publikace:
Introduction to Scholarly Communication

Datum
2019
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
vědecká komunikace, publikování, odborný časopis, recenzní řízení, otevřený přístup, open access, peer review, scholarly communication, publishing process, scientific journal
Citace