Publikace:
Výroční konference NTK 2021: úvodní příspěvek

Datum
2021
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní technická knihovna, zaměstnanci, služby, fondy, CzechELib, NCIP VaVaI, zákazníci, konference, National Library of Technology, employees, library services, conferences, customers, library collections
Citace