Publikace:
Role učícího knihovníka: praxe týmu informační podpory studia Národní technické knihovny

Datum
2024
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Příspěvek popisuje práci členů týmu informační podpory studia NTK, konkrétně jejich činnosti v oblasti podpory uživatelů (konzultace, lektorská a další vzdělávací činnost), a také aktivity zaměřené na rozvoj kompetencí těchto zaměstnanců. Základem budování a rozvoje týmu pro informační podporu studia NTK jsou: intenzivní propojení s uživatelskou komunitou, pochopení potřeb a kontextu, v němž se uživatelé nacházejí, reflexe dosavadních zkušeností a nepřetržité vzdělávání členů týmu informační podpory. Pro manažerské rozhodování jsou pak zásadní data získaná z CRM (Customer Relationship Management - systém řízení vztahů se zákazníky), která poskytují informace o poptávce uživatelů a způsobech jejího uspokojování. Příspěvek zmiňuje i konkrétní aktivity týkající se AI (konzultace, lektorská činnost, library guides).

Popis
Klíčová slova
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
XI. Národní seminář informačního vzdělávání
Datum a místo konání
2024-05-29
Brno, CZ