Publikace:
Open Science in the Programme EXCELES

UPOZORNĚNÍ: Pokud video nejde přehrát, přihlašte se jednotným přihlášením NTK do repozitáře. Poté klikněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor, který chcete přehrát a zvolte "Uložit odkaz jako" a soubor uložte.

Datum
2023-05-12
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Prezentace ze semináře, jehož cílem bylo prezentovat požadavky na otevřenost výsledků a dat v programu EXCELES a metodickou podporu projektů ve spolupráci s NTK. Seminář navazuje na akci ke stejnému tématu z loňského roku, výstupy jsou k dispozici zde https://doi.org/10.48813/zk25-nv53.


Presentation from a seminar. The aim of the seminar was to present the requirements for openness of results and data in EXCELES programme and methodological support for projects in cooperation with NTK. Seminar continues on the event from last year focusing on the same topic, available here https://doi.org/10.48813/zk25-nv53.

Popis
Klíčová slova
otevřená věda, otevřený přístup, metadata, data management plan, perzistentní identifikátory, repozitáře, FAIR principy, APC, management dat, program EXCELES, publikační poplatky, licence, open science, open access, metadata, data management plan, persistent identifiers, repositories, FAIR priniples, APC, data management, EXCELES programme, pubblication fees, licenses
Citace
ISBN
ISSN
Název akce
Informační seminář MŠMT pro koordinátory a (spolu)řešitele
Datum a místo konání
2023-05-12
Praha (CZ)