Publikace:
Výzkumný záměr MSM 000010001 jako součást vícezdrojového zajištění informačních zdrojů pro VaV

Datum
2005
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Článek obsahuje především postup a výsledky řešení výzkumného záměru MSM 000010001 "Zajištění informačních zdrojů a služeb z oblasti techniky a příbuzných věd pro výzkum a vývoj v letech 1999 - 2004. Cíle a výsledky záměru samotného jsou zde pojednány v úzké návaznosti na řešení projektů programu LI. Na příkladu konsorcií pro přístup do zahraničních on-line verzí časopisů , ustavených v rámci projektů LI , je zde dokumentována faktická provázanost cílů záměru s konsorcii, jejichž repertoár zpřístupněných on-line titulů je přímo závislý na předplatném tištěných verzí. Ve finanční rovině tak jde současně o provázanost účelového a institucionálního způsobu financování VaV. Popsány jsou rovněž návazné služby poskytované komunitě VaV a vývoj zájmu o ně po dobu řešení záměru.

Popis
Klíčová slova
věda a výzkum, dodávání dokumentů, konsorcia, R&D, document delivery, consortia
Citace