Publikace:
Datová analytika v knihovně

Licence
Datum
2022
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Cílem semináře je prozkoumat možnosti využití datové analytiky, jak nad daty přemýšlet a jak je interpretovat; využití systému CELUS při řízení knihovních procesů, akvizice, propagace.

Popis
Klíčová slova
statistické systémy, elektronické zdroje, akvizice, CELUS, statistical systems, electronic information resources, library acquisition, CELUS
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Datová analytika v knihovně - seminář VISK
Datum a místo konání
2022-10-24
Praha (CZ)