Publikace:
Pokročilá informační podpora v Národní technické knihovně

Datum
2017
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Případová studie z Národní technické knihovny v Praze popisuje vývoj informační podpory založené na uživatelsky orientovaném přístupu. Její podobu ukazuje na příkladu dvou konkrétních služeb; individuálních konzultacích a informační podpory pro střední školy.


A case study from the National Library of Technology in Prague describing the evolution of its information support strategies based on a user-oriented, backward design approach. Two specific services are highlighted: individual consultations and instructional support for secondary schools.

Popis
Klíčová slova
Citace