Publikace:
Elektronické knihy ve specializovaných knihovnách: akvizice, katalogizace a služby

dc.contributorŘímanová, Radka
dc.contributor.advisorŘímanová, Radka
dc.contributor.authorBártová, Tereza
dc.date.accessioned2023-11-21T15:08:04Z
dc.date.available2023-11-21T15:08:04Z
dc.date.issued2011-12-18
dc.description.abstractBakalářská práce analyzuje situaci elektronických knih v českých specializovaných knihovnách. Úvodní kapitoly jsou věnovány obecně elektronické knize, se zaměřením na vědecké elektronické monografie. Popsány jsou procesy spojené s vydáváním e-knih a principy budování knihovního fondu. Dále je obecně zmapována situace v českých specializovaných knihovnách, zejména v souvislosti s dotačními programy MŠMT ČR na podporu infrastruktury výzkumu a vývoje (2000-2011). Zmíněny jsou také moţnosti vyhledávání e-knih. Formou hloubkového strukturovaného rozhovoru s odbornými pracovníky Národní technické knihovny a Národní lékařské knihovny byly zjištěny podrobnosti týkající se akvizice, zpracování a zpřístupnění elektronických knih a informace následně porovnány.cs
dc.description.abstractBachelor thesis analyzes the situation of electronic books in the Czech specialized libraries. Introductory chapters are devoted to general e-book, with a focus on scientific electronic monographic publications. Described are processes associated with the issue of e-books and principles of building a library collection. I tis generally mapped the situation in the Czech specialized libraries, especially in connection with the subsidy programs of the Ministry of Education to support the infrastructure of research and development (2000-2011). Mentioned the possibility of searching e-books. Through an in-depth structured interview with a professional staff of the National Technical Library and the National Library of Medicine have found details of the acquisition, cataloguing and access to electronic books and informations are then compared.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14391/2308
dc.language.isocs
dc.publisherUniverzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.sourceoai:repozitar.techlib.cz:654
dc.subjecte-knihycs
dc.subjectdiscovery systémycs
dc.subjectdotační programy MŠMTcs
dc.subjecte-čtečkycs
dc.subjectfederalizované vyhledávánícs
dc.subjectvědecká nakladatelstvícs
dc.subjectNárodní technická knihovnacs
dc.subjectNárodní lékařská knihovnacs
dc.subjectprůzkumcs
dc.subjecte-booksen
dc.subjectdiscovery systemsen
dc.subjectsubsidy programs of MŠMTen
dc.subjectfederated searchen
dc.subjectscientific publisheren
dc.subjectNational Library of Technologyen
dc.subjectNational Medical Libraryen
dc.subjectsurveyen
dc.subject.pshakvizicecs
dc.subject.pshkatalogizacecs
dc.subject.pshknihovní fondycs
dc.subject.pshinformační službycs
dc.subject.pshspeciální knihovnycs
dc.subject.pshacquisitionen
dc.subject.pshidentification descriptionen
dc.subject.pshlibrary collectionsen
dc.subject.pshinformation servicesen
dc.subject.pshspecial librariesen
dc.subject.urihttp://psh.ntkcz.cz/skos/PSH6477
dc.subject.urihttp://psh.ntkcz.cz/skos/PSH6487
dc.subject.urihttp://psh.ntkcz.cz/skos/PSH6471
dc.subject.urihttp://psh.ntkcz.cz/skos/PSH6506
dc.subject.urihttp://psh.ntkcz.cz/skos/PSH6540
dc.titleElektronické knihy ve specializovaných knihovnách: akvizice, katalogizace a službycs
dc.titleElectronic books in specialised libraries: acquisition, cataloging, servicesen
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
idr.degreeGrantorUniverzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta.
relation.isAuthorOfPublication7828e9e8-75ed-4f40-8c6d-845b375a8964
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery7828e9e8-75ed-4f40-8c6d-845b375a8964
relation.isContributorOfPublication5ad14b3c-da93-4699-9c80-016444bcf473
relation.isContributorOfPublication.latestForDiscovery5ad14b3c-da93-4699-9c80-016444bcf473
Soubory
Původní svazek
Nyní se zobrazuje 1 - 1 z 1
Načítá se...
Náhled
Název:
idr-654_1.pdf
Velikost:
1.07 MB
Formát:
Adobe Portable Document Format
Popis:
Plný text