Publikace:
Přidružené publikace v zemích V4

Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

V příspěvku bude představen projekt „Rozšířená vědecká komunikace: Národní iniciativy v řízení výzkumných dat v zemích Visegrádské čtyřky“. Hlavním cílem projektu je průzkum stavu řízení výzkumných dat, obsahu repozitářů, politiky služeb a archivace dat na vysokých školách a výzkumných ústavech. Výsledky průzkumu budou prezentovány zástupci z Maďarska, České republiky, Slovenské republiky a Polska.


The paper describes the project Enhancing scholarly communication: National initiatives to manage research data in V4 countries. The main goal of the project is a survey about state of research data management, repository contents, services and archiving policies in colleges, universities and research institutions on national levels. The results of the survey will be presented by representatives from Hungary, Czech Republic, Slovak Republic and Poland.

Popis
Klíčová slova
přidružené publikace, enhanced publication
Citace