Publikace:
Šířit a využívat výsledky projektů celoživotního učení může také vaše knihovna