Publikace:
Výzkum a vývoj v oblasti výzkumných dat a disertací: Projekt Univerzity v Lille (Francie)

UPOZORNĚNÍ: Pokud video nejde přehrát, přihlašte se jednotným přihlášením NTK do repozitáře. Poté klikněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor, který chcete přehrát a zvolte "Uložit odkaz jako" a soubor uložte.

Datum
2017
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Příspěvek prezentuje výzkumný projekt D4Humanities vedený GERiiCO laboratoří na Univerzitě v Lille a zaměřený na management výzkumných dat (RDM). Popíše zejména vývoj zdejšího workfl ow pro odevzdávání výzkumných dat, které patří k doktorským dizertacím, napojení na národní infrastrukturu pro management výzkumných dat Huma-Num (ukládání, ochrana a zpřístupnění výzkumných dat prostřednictvím služby NAKALA) a také výukový program k managementu výzkumných dat pro studenty Ph.D. programu.


The paper presents the research project D4Humanities conducted by the GERIICO laboratory at the University of Lille in the fi eld of research data management (RDM). In particular, we will describe the development of a local workfl ow for the submission of research data related to PhD dissertations and the connection to the national RDM infrastructure Huma-Num (deposit, preservation and dissemination of research data via the NAKALA service), along with our RDM training program for PhD students.

Popis
Klíčová slova
výzkumná data, správa dat, datová gramotnost, výcvikový program pro doktorandy, research data, data management, data sharing, data literacy, PhD training program
Citace